Само в 7DniBansko.bg

ЦИК обяви коригираните резултати от референдума на Слави

7Dni Bansko01.06.2017260

След като във вторник петчленка на ВАС реши окончателно делото на Слави Трифонов срещу резултатите от инициирания от него национален референдум, днес ЦИК излезе с решение, обявяващо крайните резултати от допитването. Както постанови съдът, решенията остават незадължителни за депутатите.

Комисията трябваше да коригира минимално числата спрямо открити в съдебна експертиза грешки в преброяването. Сега предстои ЦИК официално да уведоми Народното събрание за резултатите от гласуването. След което според закона за референдумите започва да тече 3-месечен срок, в който депутатите трябва да се произнесат приемат или отхвърлят волята на участвалите в референдума гражданите по всеки един от трите въпроса.

Това означава, че парламентът трябва се произнесе в началото на септември – непосредствено след лятната си ваканция.

Цялото решение на ЦИК:

РЕШЕНИЕ № 4791-НР

София, 01.06.2017

ОТНОСНО: изменение на Решение № 4000-НР от 11 ноември 2016 г. на ЦИК за обявяване на резултатите от гласуването в националния референдум на 6 ноември 2016 г.

С Решение № 1741 от 10.02.2017 г. на Върховния административен съд, Четвърто отделение, по адм. дело № 12987/2016 г., потвърдено с Решение № 6706 от 30.05.2017 г. на Върховния административен съд – Петчленен състав, І колегия, е отменено Решение № 4000-НР от 11 ноември 2016 г. на Централната избирателна комисия и преписката е върната на ЦИК за ново произнасяне при спазване задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона.

В изпълнение на задължителните указания на Върховния административен съд, дадени с влязлото в сила Решение № 1741 от 10.02.2017 г. на Върховния административен съд, Четвърто отделение, по адм. дело № 12987/2016 г., и след като съобрази задължителните указания в мотивите относно числовите данни и на основание чл. 22, чл. 23 и чл. 24 във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, Решение № 3527-НР от 16 септември 2016 г. и Решение № 3999-НР от 11 ноември 2016 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОБЯВЯВА резултатите от гласуването в националния референдум на 6 ноември 2016 г. с въпроси: „Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?“

„Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и референдумите?“

„Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и коалициите, да бъде един лев за един получен действителен глас на последните парламентарни избори?“, както следва:

– брой гласоподаватели според избирателните списъци 6 865 086

– брой на гласувалите гласоподаватели според подписите в избирателните списъци, включително и подписите в допълнителната страница (под чертата) 3 487 970

– брой на гласувалите според намерените в кутията за гласуване пликове 3 487 356

– общ брой на действителните бюлетини 3 399 643

– брой бюлетини, намерени в кутията за гласуване без плик 1 724

1.На въпрос: „Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?“

– брой на действителните бюлетини (гласове) с отговор „ДА“

– брой на действителните бюлетини (гласове) с отговор „НЕ“

– брой бюлетини без отбелязан отговор, с отбелязани и двата отговора на въпроса или бюлетини, в които не може еднозначно да бъде определен отговорът на въпроса

2. На въпрос: „Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и референдумите?“

2 509 955

559 890

330 843

– брой на действителните бюлетини (гласове) с отговор „ДА“ 2 158 908

– брой на действителните бюлетини (гласове) с отговор „НЕ“ 905 665

– брой бюлетини без отбелязан отговор, с отбелязани и двата отговора на въпроса или бюлетини, в които не може еднозначно да бъде определен отговорът на въпроса

3. На въпрос: „Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и коалициите, да бъде един лев за един получен действителен глас на последните парламентарни избори?“

336 111 – брой на действителните бюлетини (гласове) с отговор „ДА“

2 516 957 – брой на действителните бюлетини (гласове) с отговор „НЕ“

523 703 – брой бюлетини без отбелязан отговор, с отбелязани и двата отговора на въпроса или бюлетини, в които не може еднозначно да бъде определен отговорът на въпроса

359 600 – брой на недействителните бюлетини и празните пликове (без бюлетините, намерени в кутията за гласуване без плик) 87 668

II. Броят на гражданите с избирателни права е 6 858 572 по данни, получени от ГД „ГРАО“ към МРРБ с писмо вх. № ПВР-09-03-48 от 6 ноември 2016 г.

III. Броят на участвалите в гласуването в националния референдум на 6 ноември 2016 г. граждани според броя на намерените в кутиите за гласуване пликове и бюлетини без плик е 3 489 080 и е по-малък от броя на участвалите в последните избори за народни представители на 5 октомври 2014 г. избиратели, който е 3 500 585.

IV. Броят на участвалите в гласуването в националния референдум граждани е 3 489 080, което е 50,82 на сто от гражданите с избирателни права.

На въпрос: „Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?“:

С отговор „ДА“ са гласували 2 509 955 граждани, което е 71,70 на сто от участвалите в гласуването в националния референдум или повече от половината от броя на участвалите в националния референдум.

С отговор „НЕ“ са гласували 559 890, което е 15,99 на сто от участвалите в гласуването в националния референдум.

На въпрос: „Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и референдумите?“:

С отговор „ДА“ са гласували 2 158 908 граждани, което е 61,67 на сто от участвалите в гласуването в националния референдум или повече от половината от броя на участвалите в националния референдум.

С отговор „НЕ“ са гласували 905 665, което е 25,87 на сто от участвалите в гласуването в националния референдум.

На въпрос: „Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и коалициите, да бъде един лев за един получен действителен глас на последните парламентарни избори?“

С отговор „ДА“ са гласували 2 516 957 граждани, което е 71,90 на сто от участвалите в гласуването в националния референдум или повече от половината от броя на участвалите в националния референдум.

С отговор „НЕ“ са гласували 523 703, което е 14,96 на сто от участвалите в гласуването в националния референдум.

Налице е хипотезата на чл. 23, ал. 3 от ЗПУГДВМС.

Решението следва да се изпрати на Народното събрание на Република България след влизането му в сила.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 7-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова *

Публикувано на 01.06.2017 в 14:15 часа

Източник: “Труд”

 

Напишете коментар

Вашият e-mail адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани със *