Само в 7DniBansko.bg

СУ„Неофит Рилски” отбеляза Денят на Земята! Шестокласниците се погрижиха за чистотата на…

7 Dni Bansko25.04.2018220
деца

СУ„Неофит Рилски”-гр.Банско отбеляза Денят на Земята

Празникът на Земята в СУ„Неофит Рилски”се превърна в наситена с мероприятия седмица. Още на 20.03.2018г. във фоайето на училището бе подредена изложба от макети, които ясно заявяват отношението на децата, техните родители и учители към Нашата планета и значението от нейното опазване. Шестокласниците се погрижиха за чистотата на училищния двор, а учениците от IVа клас изненадаха всички с прекрасни къщички за птици, които бяха поставени на дърветата и зачакаха пернати новодомци. В часовете на класа бяха проведени дискусии за човешката роля и отговорност в кръговрата на живота. В основата на образователната и възпитателна дейност на учителите, родителите и обществеността все по-често се налага мъдростта на Робърт Ингерсол: „В природата няма нито награди, нито наказания, а само последствия.“ Съвременното училище се опитва да ограничи тези последствия, като развива отговорно отношение у подрастващите.