Само в 7DniBansko.bg

Георги Икономов с важни новини: Банско разби класациите! Градът е на първо място по работа на публичната власт

7 Dni Bansko18.04.2018600
Георги Икономов - кмет на Банско

Своеобразните „Господари на ефира” в областта на прозрачната работа на публичната власт в България, Програма за достъп до информация е оценила община Банско на първо място след прегледа на интернет страниците на всички 567 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публично правни субекти и независими органи на власт, извършен в периода февруари – март 2018 г., това написа в личната си фейсбук страница кметът на град Банско Георги Икономов.

Днес, на своята пресконференция, неправителствената организация представи резултатите от годишния одит на интернет страниците на българските институции, Рейтингите на активната прозрачност за 2018 и Карта на финансовата, бюджетна прозрачност и интегритет на общините 2018.

Със своите проучвания Програма достъп до информация се стреми да оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и други нормативни актове за публикуване на информация в Интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път.

С работата си, организацията насърчава спазването на правата за информираност на гражданското общество от една страна и уличава лошите практики, идентифицирани в рамките на правените проучвания. В тази връзка позиционирането на община Банско на първо място сред всички обществени институции е значимо постижение, за което ще продължим да работим и занапред.