Само в 7DniBansko.bg

В парк “Пирин” показаха на екорекетьорите как се прави! Преброиха защитените си видове без да смучат милиони

7 Dni Bansko22.10.20173580
кафява мечка

Служители на Националния парк /НП/ “Пирин” направиха мониторинг на кафявата мечка, съобщиха от дирекцията на парка в Банско. Той е осъществен в рамките на националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие.

За два дни са обходени маршрути, попадащи на територията на НП “Пирин”, както и в част от територията на прилежащи горски стопанства. Служителите са установили следи от жизнена дейност както на кафява мечка, така и на дива свиня, сърна, вълк и други видове, обитаващи националния парк.

Мониторингът е осъществен по т. нар. маршрутен метод, който се прилага ежегодно през есента, поясниха от парковата дирекция. Изборът на сезон се определя от принципа животните да се броят преди раждане на малките и да се броят оцелелите след активния сезон мечки. Изборът е свързан и с разпределението на мечките в зависимост от наличието на хранителни ресурси през този сезон. Методиката се осъществява на основата на търсене и намиране на следи от жизнена дейност на вида и тяхното точно измерване.

Кафявата мечка е най-едрият хищник в България и не може да бъде сбъркана с друго животно, припомниха от дирекцията на НП “Пирин”. Видът е записан в Червената книга на България като застрашен и е индикатор за първична дива природа. Видът е включен и в Закона за биологичното разнообразие.