Само в 7DniBansko.bg

Скандално! Още угаждайте на Зелените! Вижте какво изпрати ЕС за парк “Пирин”

7 Dni Bansko01.03.20171390

България не управлява адекватно националните си паркове и защитени територии, се казва в специален доклад на ЕК за изпълнението на задълженията на страната ни в областта на екологията и околната среда, публикуван през месец февруари (SWD(2017) 35). В него страната ни е критикувана за забавяне на приемането на плановете за управление на националните паркове, което води до липса на адекватни мерки за тяхното опазване и съхраняване на биоразнообразието им.

Няма и административен капацитет за управление на природните паркове, констатира докладът.

България има 9 национални парка, които представляват защитени територии и се управляват от държавата. Всеки от тях следва да има актуален план за управление, който да защитава намиращите се в тях уникални екосистеми и голямото разнообразие на растителни и животински видове.

Природни паркове като „Рила“, „Пирин“, „Българка“ нямат актуализирани планове за управление от няколко години, други са като плана на ПП „Странджа“, който чака да бъде приет вече 14 години.

Докладът на ЕК повдига още въпроси като: опазването на човешкото здраве чрез мерки за премахване на замърсения въздух; инвестиции в пречиствателни станции и повишаване качеството на питейната вода и прилагане на законодателството по отношение на „Натура 2000”.

„По отношение на „Натура 2000” България създаде 3 управляващи органа, които дублират функции с управлението на националните и природните паркове. Разработени са планове за управление на тези 9 парка, но нито един от тях не е актуален. За много малко от останалите обекти в „Натура 2000” има действащи планове за управление“, гласи забележката на Комисията. Въпреки че страната ни като цяло е постигнала напредък в сектор екология и е подобрила законодателството си след присъединяването, все още има „значителни пропуски“ в неговото прилагане, констатира в доклада си ЕК.

Напишете коментар

Вашият e-mail адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани със *